Мотиваційний лист

    Кожен вступник до Державного податкового університету в 2024 році має подати мотиваційний лист. Мотиваційний лист має бути поданий одразу з подання заяви на вступ. Мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища Університету та різних спеціальностей і освітніх програм. У мотиваційному листі мають бути висвітлені кар'єрні прагнення, готовність до самостійного навчання та вміння застосовувати отримані знання та вміння на практиці, описана здобута освіта, отриманий досвід та участь у громадському житті. При написанні мотиваційного листа для вступу на навчання до Державного податкового університету слід ознайомитись з вимогами та рекомендаціями до написання мотиваційного листа вступниками до Державного податкового університету в 2024 році.

 

ВІДПОВІДІ НА НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПОДАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА:

 • ЯК ВИГЛЯДАЄ "ШАПКА" ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА? ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЯ В МОТИВАЦІЙНОМУ ЛИСТІ?
  ЗРАЗОК "ШАПКИ"
  Голові Приймальної комісії 
  Державного податкового університету
  Дмитру СЕРЕБРЯНСЬКОМУ
      ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ - "Шановний Дмитро Миколайович!"
 • МОТИВАЦІЙНІ ЛИСТИ ПОТРІБНО ВІДВОЗИТИ/НАДСИЛАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ?

    Під час реєстрації електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі мотиваційний лист додають до кожної заяви лише через електронний кабінет. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі «Подання заяв».

    Безпосередньо до Університету мотиваційні листи надаються лише в разі подання заяв у паперовій формі, що передбачено для вступників для здобуття ОС Бакалавра на основі вже здобутого бакалавра (або такого, що здобувається); для здобуття освітнього ступеня Магістра на основі здобутого освітнього ступеня Магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

    Однак якщо до поданого в електронному кабінеті мотиваційного листа ви хочете додати копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують надану інформацію, то їх потрібно надсилати на електронну скриньку [email protected] (в темі листа обов′язково зазначте - прізвище, ім′я та по батькові  вступника, додаток до мотиваційного листа).

    В електронному кабінеті не передбачено завантаження будь-яких сканкопій листів чи документів до них. Додається лише текст листа, який під час реєстрації заяви в Університеті видруковує Приймальна комісія.

 • ЯК ПОДАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ? НЕ БАЧУ ТАКОЇ ОПЦІЇ.

    Мотиваційний лист додається до кожної заяви під час її подання. Отже, заповнити лист в кабінеті можуть тільки ті категорії вступників, для яких відкрито подання заяв.

    Для вступників до Державного податкового університету на основі повної загальної середньої освіти (11-ти класів) або диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра подання заяв буде доступно з 19 липня. Для вступників на основі Бакалавра для вступу в магістратуру  - з 01 серпня. Тоді ж в кабінеті з'явиться можливість додавати мотиваційні листи. Наразі ви можете підготувати текст листа, а під час подання заяви скопіювати його у відповідне поле.

В електронному кабінеті блок: Подання заяв - Результати випробувань - Внести текст мотиваційного листа

 

 • ЯКЩО Я ПИСАВ ТЕКСТ ЛИСТА В КАБІНЕТІ, НАТИСНУВ КНОПКУ «ЗБЕРЕГТИ», А МЕНЕ ПОВЕРНУЛО НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ Й НІЧОГО НЕ ЗБЕРЕГЛОСЯ?

Найімовірніше ви створювали текст листа понад 120 хвилин, що передбачені для однієї сесії роботи з кабінетом. Щоб уникнути таких прикрих випадків, радимо писати текст листа в іншій програмі, наприклад «Word» або «Google-Документи», а потім копіювати готовий текст в електронний кабінет.

 

 • ЧИ МОЖНА В КАБІНЕТІ РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ НАПИСАНОГО ЛИСТА?
  Редагувати текст можна тільки до моменту подання заяви. Після цього (коли заява вже має статус «Зареєстровано в ЄДЕБО») текст листа редагувати неможливо.

 

ЯК ДІЗНАТИСЯ ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА? 
Вимоги та рекомендації до мотиваційного листа

 

ЯКА МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СИМВОЛІВ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА В КАБІНЕТІ?
Формат поля для написання мотиваційного листа – до 20 тис. символів,  обсяг листа – 350-500 слів.

 

ЯК ОЦІНЮЄТЬСЯ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ?
Критерії оцінювання мотиваційних листів