Конкурсний бал, розрахунок

ВСТУПНИКИ НА БАКАЛАВРА
НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Конкурсний відбір здійснюється на основі конкурсних балів вступників.

Мінімальний конкурсний бал для вступників на спеціальності 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право - 150 балів.

Мінімальний конкурсний бал на місця державного замовлення  - 130 балів (крім спеціальностей 081 Право, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право).

Конкурсний бал розраховується за такою формулою:

  • для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 035 Філологія, 051 Економіка, 053 Психологія, 061 Журналістика, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво та торгівля, 081 Право, 122 Комп'ютерні науки, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право за такою формулою:


Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 /(К1+К2+К3)

 де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з предметів  національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 2.4 до  Правил прийому. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 2.2 до  Правил прийому.

 

  • для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт за такою формулою:


Конкурсний бал (КБ) = ТК

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

НА БАЗІ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ, ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР, МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Конкурсний відбір здійснюється на основі конкурсних балів вступників.

Мінімальний конкурсний бал для вступників на спеціальності 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право - 150 балів.

Мінімальний конкурсний бал на місця державного замовлення  - 130 балів (крім спеціальностей 081 Право, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право).

Конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 /(К1+К2+К3)

 де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з предметів  національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 2.4 до  Правил прийому. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 2.2 до  Правил прийому.

Конкурсний бал (КБ) = ТК

де ТК – оцінка творчого конкурсу.

 

ВСТУПНИКИ В МАГІСТРАТУРУ

Мінімальний конкурсний бал на місця державного замовлення  - 130 балів. 

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Правилами прийому випадках

Windows