До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи (для формування особової справи):

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • медичну довідку за формою 086/о (для вступників спеціальності 017 Фізична культура і спорт);
  • копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.